CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Home » CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

PokerTV biết ơn vô cùng khi bạn tin tưởng cung cấp thông tin trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là trách nhiệm lớn và cam kết bảo vệ thông tin của bạn với tất cả khả năng của mình.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh mạnh mẽ, đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích mà bạn đã cung cấp. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc kiểm soát và quản lý thông tin cá nhân của mình trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam đoan rằng việc bảo vệ thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi muốn giúp bạn hiểu rõ về những thông tin mà chúng tôi thu thập và lý do chúng tôi thu thập. Bằng cách đọc chính sách bảo mật này, bạn có thể dễ dàng cập nhật, xuất và xóa thông tin của mình theo ý muốn.

Bảo vệ quyền riêng tư

PokerTV cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo thông tin thu thập được được sử dụng một cách an toàn và chính xác. Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ.

Phân phối thông tin

Chúng tôi cam kết xử lý tất cả thông tin khách hàng cung cấp phù hợp với Luật dữ liệu cá nhân (Riêng tư) tại Việt Nam. Chúng tôi cam đoan sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thương mại.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và lưu trữ an toàn. Chỉ có những nhân viên được ủy quyền (với cam kết giữ thông tin an toàn và bảo mật) mới được phép truy cập vào thông tin này. Bạn có quyền từ chối nhận email và bản tin từ trang web này bất cứ lúc nào.

Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc ý kiến nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này và tất cả các thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Thời gian áp dụng

Chính sách bảo mật này sẽ được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của trang web.